nemCMS partner
nemSOFT ApS 
Forchhammersvej 26
9000 Aalborg
Danmark

Tlf.: (+45) 41 62 72 92 
E-mail: info@nemsoft.dk
Web: www.nemsoft.dk


Partner overblik

En virksomhed med nemCMS partner status nyder mange fordele – både supportmæssigt og økonomisk. Som partner håndterer du selv dine kunder, men har dog muligheden for at inddrage nemSOFT på et vilkårlig tidspunkt i udviklingsforløbet af dine projekter, for at trække på vores kompetencer indenfor programmering, grafisk design og server opsætning/konfiguration. Med andre ord, du køber blot en af vores løsninger og videresælger den derefter til din kunde på dine egne betingelser. Dette betyder også at du kan vælge at hoste enhver nemCMS løsning på din egen eller en tredje parts server.


Partner support

Vores partnere tilbydes ekstraordinær support, helt gratis, som udover personlig og telefonisk kontakt indeholder kurser i brugen og implementeringen af nemCMS løsninger, samt digitale undervisningsvideoer, der dækker ethvert nemCMS relateret emne.

Vores partnere kan også efterspørge kurser tilpasset til specielle behov, som kan afholdes på deres præmisser, ubegrænset af geografisk lokation. Bemærk at denne ydelse dog ikke indgår i vores standard partner support program.  


Partner forpligtelser
 
Som nemCMS partner er du ikke bundet af nogen finansielle forpligtelser, og kan til enhver tid vælge at opsige samarbejdet med nemSOFT. Dit eneste ansvar er at supportere og undervise dine kunder i brugen af nemCMS systemet.
 
 
Hvad skal der til for at opnå partner status?
 
Vi stiller ikke nogen formelle krav til virksomheder, som er interesseret i at opnå nemCMS partner status. Udvælgelsen af partnere foregår indledningsvis på basis af en personlig samtale, hvor begge parter bliver enige om at efterleve de vilkår, som er fremsat i nemSOFTs standard samarbejdsaftale. Herefter forpligter den vordende partner sig til at supportere sine kommende nemCMS kunder og gennemgår efter nærmere aftale et nemCMS udviklerkursus.

Ring og hør nærmere om nemCMS partner aftalen på telefon nr. 41 62 72 92.
Baseret på nemCMS · Copyright 2010 - nemSOFT,   Alle rettigheder forbeholdes
klik for sitemap